Bài thuyết pháp Phật Pháp Vấn Đáp 27 do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến giảng tại chùa Bát Nhã (Hoa Kỳ) ngày 20/12/2014

Download MP3

Phật Pháp Vấn Đáp 27 – Thích Phước Tiến
5 (100%) 2 vote[s]