Phật Tích Ấn Độ 5: Thành Xá Vệ Và Tịnh Xá Kỳ Viên – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Ấn Độ. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4710,Phat-Tich-an-do-5-Thanh-Xa-Ve-Va-Tinh-Xa-Ky-Vien.tsph

Phật Tích Ấn Độ 5: Thành Xá Vệ Và Tịnh Xá Kỳ Viên – Thích Nhật Từ
Đánh giá