Bài pháp thoại: Phật tử cần tu tập những gì do TT.Thích Nhật Từ Giảng tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ, ngày 17/10/2012 – wWw.TuSachPhatHoc.Com – nghe bài giảng mp3 tại đây http://tusachphathoc.com/media/#Play,6983,Phat-tu-can-tu-tap-nhung-gi.tsph