Bài pháp thoại “Phật Tử Tại Gia Những Điều Cần Biết” được đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 13/11/2011, trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 10 tại Tu Viện Tường Vân

Download MP3

Phật Tử Tại Gia Những Điều Cần Biết (KT10) – Thích Phước Tiến
4.5 (90%) 2 votes