Khi nói đến 2 chữ Phật tử thì ai cũng biết, chúng ta vào chùa quy y theo Phật thì sẽ trở thành Phật tử. Nhưng liệu có mấy ai là Phật tử có thể hiểu rõ ràng về 2 chữ Phật tử. Mời quý vị cùng lắng nghe bài pháp thoại này của thầy Thích Phước Tiến để hiểu rõ tường tận hơn 2 chữ Phật tử.

Download MP3

Đánh giá