_(())_ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni _(())_
Xin gửi đến Quý Phật tử xa gần bài pháp thoại PHƯỚC BỐ THÍ
Thuyết giảng: ĐĐ Giảng Sư Thích Thiện Tuệ
tại chùa PHÁP HOA – Lâm Đồng – Đà Lạt
Ngày 05.10.2013 ( 01/09 âm lịch – năm Quý Tỵ )
*** Kính chúc Quý Phật Tử nghe pháp trong an lạc ***