Phương pháp nghiên cứu 01: Cách chọn đề tại nghiên cứu – TT. Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 29/06/2012. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6819,Phuong-phap-nghien-cuu-01-Cach-chon-de-tai-nghien-cuu.tsph