Pháp thoại Quy luật của đời người do Ni Sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Thiền Huệ (TP. Sa Đéc – T. Đồng Tháp) ngày 14/06/2019

video