Bài pháp thoại Rất Đơn Sơ Nhưng Cần Phải Biết do Sư Cô Hương Nhũ giảng tại chùa Quang Lộc (Hoài Đức, Hà Tây, Hà Nội) ngày 07/04/2018