Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 30/11/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5257,Ru-bo-va-dung-len.tsph