Bài pháp thoại Sa Di Ni Luật Nghi Yếu Lược Bài 08: Giới Không Mang Hương, Hoa, Ngọc do Ni Sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh – T. Đồng Tháp), ngày 10/07/2018