Bài pháp thoại Sa Môn Quả Phần 3 do HT Thích Trí Quảng thuyết giảng tại Việt Nam Quốc Tự (Quận 11 – HCM), ngày 26-07-2018

Sa Môn Quả Phần 3 – Thích Trí Quảng
2 (40%) 1 vote