Thơ Truyện Dành Cho Bé tập 2

Thơ Truyện Dành Cho Bé tập 2 Nhà xuất bản Giáo Dục Giọng đọc: Thanh Trúc

Thơ Truyện Dành Cho Bé tập 1

Thơ Truyện Dành Cho Bé tập 1 Nhà xuất bản Giáo Dục Giọng đọc: Nguyễn Bảo Linh

Thằng Hải Ổi – Hồng Thủy

Thằng Hải Ổi Tác giả: Hồng Thủy Nhà xuất bản Trẻ ấn hành  Giọng đọc: Xuân Hùng Thằng Hải “ổi” là một đứa hoc trò ngỗ nghịch. Nó ghét đám con...

Tâm Hồn Cao Thượng – Edmond De Amicis

Tâm Hồn Cao Thượng Tác giả: Edmond De Amicis Nhà xuất bản Thanh Niên ấn hành Giọng đọc: Hướng Dương

Sự Tích Cây Xương Rồng – Nguyễn Ngọc Ký

Sự Tích Cây Xương Rồng Tác giả: Nguyễn Ngọc Ký Nhà xuất bản Trẻ ấn hành Giọng đọc: Dương Liễu 

Sự Tích Các Loài Vật – Rudyard Kipling

Sự Tích Các Loài Vật Tác giả: Rudyard Kipling Nhà xuất bản Đông A ấn hành Giọng đọc: Ngọc Hiếu

Những Câu Chuyện Về Sự Siêng Năng Kiên Trì

Những Câu Chuyện Về Sự Siêng Năng Kiên Trì Tác giả: Nhiều tác giả Nhà xuất bản Trẻ ấn hành Giọng đọc: Như Quỳnh

Quê Nội – Võ Quảng

Quê Nội  Tác giả: Võ Quảng Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành Giọng đọc: Trung Kiên

Quà Tặng Dâng Lên Mẹ – nhóm Nhân Văn (biên soạn)

Quà Tặng Dâng Lên Mẹ Tác giả: nhóm Nhân Văn (biên soạn) Nhà xuất bản Trẻ ấn hành 2011 Giọng đọc: Hoàng Anh

Quà Tặng Của Hà Bá – Nguyễn Trí Công

Quà Tặng Của Hà Bá  Tác giả: Nguyễn Trí Công Nhà xuất bản Trẻ ấn hành Giọng đọc: Trung Kiên

Phù Thủy Xứ Oz – L.Frank Baum

Phù Thủy Xứ OZ  Tác giả: L.Frank Baum Nhà xuất bản Văn Học ấn hành Giọng đọc: Đồng Linh

Ở Nhà – Phan Thị Vàng Anh

Ở Nhà  Tác giả: Phan Thị Vàng Anh Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2009 Giọng đọc: Như Minh

Ông Ngoại – Nguyễn Ngọc Tư

Ông Ngoại  Tác giả: Nguyễn Ngọc Tư Nhà xuất bản Trẻ ấn hành 2002 Giọng đọc: Nguyễn Kim Mai Thư

Ông già Khốt-ta-bít – Lazar Lagin

Ông già Khốt-ta-bít Tác giả: Lazar Lagin Nhà xuất bản Văn Học ấn hành Giọng đọc: Trung Nghị Ông già Khốt Ta Bít là một tác phẩm nổi tiếng của nhà...

Những Truyện Hay Viết Cho Thiếu Nhi – Trần Hoài Dương

Những Truyện Hay Viết Cho Thiếu Nhi Tác giả: Trần Hoài Dương Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành Giọng đọc: Ngọc Hiếu

Nghe nhiều