Tiếng Hát Người Cá

Tác giả: Masatsugu Ono

Nhà xuất bản Trẻ ấn hành

Giọng đọc: Kim Phượng