Pháp thoại Sám Quy Mạng Phần 12 do HT Thích Trí Quảng thuyết giảng tại chùa Huê Nghiêm (Quận 2, HCM), ngày 30/07/2017

Sám Quy Mạng Phần 12 – Thích Trí Quảng
Đánh giá