Pháp thoại Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2019 tại Đài Loan: Sân Khấu Cuộc Đời. Thuyết giảng tại Đạo Tràng Hoa hương (Chương Hóa – Đài Loan) ngày 04-03-2019

Download MP3

Sân Khấu Cuộc Đời – Thích Phước Tiến
4.5 (90.59%) 17 votes