Pháp thoại Sáu Tà Thuyết Và Thành Quả Tu Hành do Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Trường đại học KHXHNV TPHCM, ngày 15-11-2018