Pháp thoại “Sẽ Có Lúc Ta Sẽ Bỏ Ta” được đại đức giảng sư Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại Trung Tâm Bảo Trợ Người Tàn Tật (Thủ Đức, HCM), ngày 12/03/2017 (15/02/Đinh Dậu)

Sẽ Có Lúc Ta Sẽ Bỏ Ta – Thích Thiện Tuệ
9 (90%) 2 votes

BÌNH LUẬN