Download MP3

Hướng dẫn ngồi thiền, thực tập ngồi thiền, cách ngồi thiền – Thầy Thích Phước Tiến 2016

Giảng tại: Khóa tu Một Ngày An Lạc lần 67 (Tu Viện Tường Vân) – Ngày: 19/06/2016 (15/05/Bính Thân)

Đánh giá