Bài pháp thoại Sống Thế Nào Để Mọi Người Thương Mến do Sư Cô Hương Nhũ giảng trong Khóa Tu Một Ngày An Lạc lần thứ 51 tại chùa THIÊN QUANG (TX. Dĩ An – T. bình Dương), ngày 25/02/2018