Ấn tượng lễ hội văn hóa Phật giáo châu Á lần 2
(Kandy, 25-9-2013): Lễ hội Văn hóa Phật giáo châu Á lần 2 được khai mạc trọng thể tại Học viện Phật giáo quốc tế Tích Lan (SLIBA), Pallekele, thành phố Kandy, Tích Lan vào ngày 25-9-2013.
http://www.daophatngaynay.com/vn/tin-tuc/quoc-te/14136-khai-mac-le-hoi-van-hoa-chau-a-lan-2-tai-tich-lan.html