Bài pháp thoại Ta Là Ai do Thượng Tọa giảng sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Phật Quang trong khóa tu 1 ngày an lạc

Đánh giá