Bài pháp thoại Tâm Bình An do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần 7 tại Tu Viện Tường Vân (Bình Chánh – HCM), ngày 21/08/2011

Tâm Bình An (KT07) – Thích Thiện Thuận
3 (60%) 1 vote