Pháp thoại Tâm Không Dính Mắc 1 (vấn đáp) được đại đức Thích Pháp Hòa thuyết giảng ngày 03/05/2016 tại chùa Tâm Quang