Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 03/01/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5292,Tam-Kinh-04-Cat-lop-thuc-tai.tsph