Bài pháp thoại “Tấm Vải Che Tử Thi Không Có Túi” do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Na Uy ngày 17/10/2015 (05/09/Ất Mùi).

Download MP3

Tấm Vải Che Tử Thi Không Có Túi – Thích Phước Tiến
3.5 (70%) 2 vote[s]