Bài pháp thoại Thà làm người vô danh đừng làm người vô nghĩa do Thầy Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa Sắc Tứ Tập Phước (Bình Thạnh, HCM)

video