Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Bửu Quang, Kiên Giang, ngày 01/01/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5289,Thac-mac-ve-Tinh-do.tsph

Thắc mắc về Tịnh Độ – Thích Nhật Từ
Đánh giá