Bài pháp thoại Tham Và Dục (Vấn Đáp) do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Chùa Hải Hội, Winnipeg ngày 20-01-2018

Tham Và Dục (Vấn Đáp) – Thích Pháp Hòa
3.8 (76%) 5 votes