Thần Chú Của Tình Yêu – Phần 2/2 – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Công ty sản xuất gỗ Tân Thành, Bình Dương, ngày 21-06-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1402,Than-chu-cua-tinh-yeu-A.tsph

Thần Chú Của Tình Yêu – Phần 2/2 – Thích Nhật Từ
Đánh giá