Bài pháp thoại “Thế Gian Pháp Tức Phật Pháp” do Đại Đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Chùa Thiên Hòa (Đức Quốc) ngày 10/10/2015 (nhằm ngày 28/08/Ất Mùi).

Download MP3

Mỗi khi bạn làm điều gì đó với mục đích chỉ cho riêng mình, bạn đang siết chặt hơn sự bám chấp vào thân thể và tâm trí.

Mỗi khi bạn làm điều gì với mục đích đem lại lợi ích cho cả bạn và người khác, bạn đang mở rộng mình ra với Cái đang là: rỗng rang và hòa làm một .

-st


Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!