Bài thuyết pháp Thế Giới Trong Ta do TT giảng sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Minh Đạo, Tp Hồ Chí Minh ngày 5/17/2015

Đánh giá