Bài thuyết pháp Thế Giới Trong Ta do TT giảng sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Minh Đạo, Tp Hồ Chí Minh ngày 5/17/2015

Thế Giới Trong Ta – Thích Thiện Thuận
Đánh giá