Bài pháp âm Thị Phi do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Quảng Sơn (Đức Tín – Đức Linh – Bình Thuận) trong khóa tu lần thứ 13 nguồn sống an lạc

Đánh giá