27 C
Ho Chi Minh
Tuesday, 27 June, 2017
Danh mục Thích Nguyên Hiền

Thích Nguyên Hiền

Tất cả những bài giảng của Thầy Thích Nguyên Hiền. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất.

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Phương Trời Thong Dong Kỳ 12 - Thích Nguyên Hiền 2017

Phương Trời Thong Dong Kỳ 12 – Thích Nguyên Hiền

Khóa tu Ngày An Lạc lần 20 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2017 trong chương trình Phương Trời Thong Dong Kỳ 12 với khách...
Liên Tông Ngũ Tổ Thiếu Khang Đại Sư - Thích Nguyên Hiền

Liên Tông Ngũ Tổ Thiếu Khang Đại Sư – Thích Nguyên Hiền

Pháp thoại Liên Tông Ngũ Tổ Thiếu Khang Đại Sư do thượng tọa Thích Nguyên Hiền thuyết giảng trong khóa tu Phật thất lần thứ 85...
Nhận Thức Chính Mình (KT25) - Thích Nguyên Hiền | Phật Pháp Ứng Dụng

Nhận Thức Chính Mình (KT25) – Thích Nguyên Hiền

http://youtu.be/dAxIzOo7nsM Những bài pháp thoại, pháp âm, thuyết pháp Thầy Thích Nguyên Hiền | Thượng Tọa Thích Nguyên Hiền giảng http://bit.ly/thichnguyenhien Đăng ký (Subscribe) kênh Phật...
Vai Trò Của Người Phật Tử Trong Thời Đại Mới - Thầy Thích Nguyên Hiền thuyết pháp.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Vai Trò Của Người Phật Tử Trong Thời Đại Mới – Thích Nguyên Hiền

http://youtu.be/kRkmCU2pU6s Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Nguyên Hiền thuyết giảng https://goo.gl/J9dmLP Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Tứ Tất Đàn - Thầy Thích Nguyên Hiền thuyết pháp.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Tứ Tất Đàn – Thích Nguyên Hiền

http://youtu.be/hPHSRuBJN9M Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Nguyên Hiền thuyết giảng https://goo.gl/J9dmLP Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Mông Sơn Thí Thực Phần 3 - Thầy Thích Nguyên Hiền thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Mông Sơn Thí Thực Phần 3 – Thích Nguyên Hiền

http://youtu.be/zBq4OFqnYpk Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Nguyên Hiền thuyết giảng https://goo.gl/J9dmLP Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Giảng Sám Quy Mạng Phần 3 - Bài giảng thầy Thích Nguyên Hiền.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Giảng Sám Quy Mạng Phần 3 – Thích Nguyên Hiền

http://youtu.be/i6sE6QNS9Ls Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Nguyên Hiền thuyết giảng https://goo.gl/J9dmLP Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Gieo Duyên - Bài giảng thầy Thích Nguyên Hiền.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Gieo Duyên – Thích Nguyên Hiền

http://youtu.be/db69eA8ssng Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Nguyên Hiền thuyết giảng https://goo.gl/J9dmLP Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Lời Khai Thị Của Triệt Ngộ Đại Sư - Pháp thoại thầy Thích Nguyên Hiền.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Lời Khai Thị Của Triệt Ngộ Đại Sư – Thích Nguyên Hiền

http://youtu.be/EyRIrxRDzgU Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Nguyên Hiền thuyết giảng https://goo.gl/J9dmLP Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Lời Khai Thị Của Hành Sách Đại Sư - Pháp thoại thầy Thích Nguyên Hiền.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Lời Khai Thị Của Hành Sách Đại Sư – Thích Nguyên Hiền

http://youtu.be/AgdxpRhuvZY Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Nguyên Hiền thuyết giảng https://goo.gl/J9dmLP Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Phát Tâm Bồ Đề Phần 2 - Thầy Thích Nguyên Hiền thuyết pháp.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Phát Tâm Bồ Đề Phần 2 – Thích Nguyên Hiền

http://youtu.be/Gbq-lfStEjU Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Nguyên Hiền thuyết giảng https://goo.gl/J9dmLP Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Niệm Phật Và Tâm Bồ Đề - Pháp âm thầy Thích Nguyên Hiền.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Niệm Phật Và Tâm Bồ Đề – Thích Nguyên Hiền

http://youtu.be/niJ3rBXDSt8 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Nguyên Hiền thuyết giảng https://goo.gl/J9dmLP Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Mông Sơn Thí Thực Phần 1 - Thầy Thích Nguyên Hiền thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Mông Sơn Thí Thực Phần 1 – Thích Nguyên Hiền

http://youtu.be/ocPcnlQCU7Y Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Nguyên Hiền thuyết giảng https://goo.gl/J9dmLP Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Phát Tâm Bồ Đề Phần 1 - Thầy Thích Nguyên Hiền thuyết pháp.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Phát Tâm Bồ Đề Phần 1 – Thích Nguyên Hiền

http://youtu.be/WMeJNFZFJ2U Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Nguyên Hiền thuyết giảng https://goo.gl/J9dmLP Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Giảng Sám Quy Mạng Phần 2 - Bài giảng thầy Thích Nguyên Hiền.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Giảng Sám Quy Mạng Phần 2 – Thích Nguyên Hiền

http://youtu.be/GATuwYrtdA4 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Nguyên Hiền thuyết giảng https://goo.gl/J9dmLP Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Lời Khai Thị Của Đại Sư Tĩnh Thường - Pháp thoại thầy Thích Nguyên Hiền.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Lời Khai Thị Của Đại Sư Tĩnh Thường – Thích Nguyên Hiền

http://youtu.be/3W3Bw-lOCjk Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Nguyên Hiền thuyết giảng https://goo.gl/J9dmLP Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Lời Khai Thị Của U Khuê Đại Sư - Pháp thoại thầy Thích Nguyên Hiền.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Lời Khai Thị Của U Khuê Đại Sư – Thích Nguyên Hiền

http://youtu.be/hLInDEUE5SY Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Nguyên Hiền thuyết giảng https://goo.gl/J9dmLP Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Mông Sơn Thí Thực Phần 5 - Thầy Thích Nguyên Hiền thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Mông Sơn Thí Thực Phần 5 – Thích Nguyên Hiền

http://youtu.be/js7_2J5PPH4 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Nguyên Hiền thuyết giảng https://goo.gl/J9dmLP Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Thất Thánh Tài - Thầy Thích Nguyên Hiền thuyết pháp.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Thất Thánh Tài – Thích Nguyên Hiền

http://youtu.be/KQ9ssd6CumA Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Nguyên Hiền thuyết giảng https://goo.gl/J9dmLP Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Thuyết Linh Nhân Lễ Bổ Nhiệm Trụ Trì Chùa Kim Quang - Thầy Thích Nguyên Hiền thuyết pháp.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Thuyết Linh Nhân Lễ Bổ Nhiệm Trụ Trì Chùa Kim Quang – Thích Nguyên Hiền

http://youtu.be/abCOd5zYBwY Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Nguyên Hiền thuyết giảng https://goo.gl/J9dmLP Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Xây Dựng Tịnh Độ - Thầy Thích Nguyên Hiền thuyết pháp.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Xây Dựng Tịnh Độ – Thích Nguyên Hiền

http://youtu.be/7ZPOBaofcx8 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Nguyên Hiền thuyết giảng https://goo.gl/J9dmLP Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Mông Sơn Thí Thực Phần 2 - Thầy Thích Nguyên Hiền thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Mông Sơn Thí Thực Phần 2 – Thích Nguyên Hiền

http://youtu.be/IS-fxkBsqg4 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Nguyên Hiền thuyết giảng https://goo.gl/J9dmLP Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Nguyện Lực Của Người Tu Tịnh Độ - Pháp âm thầy Thích Nguyên Hiền.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Nguyện Lực Của Người Tu Tịnh Độ – Thích Nguyên Hiền

http://youtu.be/gGcb1w5K4D0 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Nguyên Hiền thuyết giảng https://goo.gl/J9dmLP Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Lời Khai Thị Của Trí Húc Đại Sư - Pháp thoại thầy Thích Nguyên Hiền.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Lời Khai Thị Của Trí Húc Đại Sư – Thích Nguyên Hiền

http://youtu.be/IchuPL5TbIk Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Nguyên Hiền thuyết giảng https://goo.gl/J9dmLP Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Ươm Mầm Tín Thiện - Thầy Thích Nguyên Hiền thuyết pháp.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Ươm Mầm Tín Thiện – Thích Nguyên Hiền

http://youtu.be/ye3l0afgUwk Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Nguyên Hiền thuyết giảng https://goo.gl/J9dmLP Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Mông Sơn Thí Thực Phần 4 - Thầy Thích Nguyên Hiền thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Mông Sơn Thí Thực Phần 4 – Thích Nguyên Hiền

http://youtu.be/yUcESJ57eig Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Nguyên Hiền thuyết giảng https://goo.gl/J9dmLP Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Lời Khai Thị Vĩnh Minh Đại Sư - Pháp thoại thầy Thích Nguyên Hiền.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Lời Khai Thị Vĩnh Minh Đại Sư – Thích Nguyên Hiền

http://youtu.be/Pq7N3mbLl3A Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Nguyên Hiền thuyết giảng https://goo.gl/J9dmLP Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Pháp Môn Niệm Phật - Thầy Thích Nguyên Hiền thuyết pháp.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Pháp Môn Niệm Phật – Thích Nguyên Hiền

http://youtu.be/xN_tNxwluFs Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Nguyên Hiền thuyết giảng https://goo.gl/J9dmLP Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Niệm Phật Và Vu Lan - Thầy Thích Nguyên Hiền thuyết pháp.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Niệm Phật Và Vu Lan – Thích Nguyên Hiền

http://youtu.be/cXOvP2bvSEk Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Nguyên Hiền thuyết giảng https://goo.gl/J9dmLP Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Giảng Sám Quy Mạng Phần 1 - Bài giảng thầy Thích Nguyên Hiền.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Giảng Sám Quy Mạng Phần 1 – Thích Nguyên Hiền

http://youtu.be/xI7TEOHExI8 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Nguyên Hiền thuyết giảng https://goo.gl/J9dmLP Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...