Danh mục Thích Nguyên Hiền

Thích Nguyên Hiền

Tất cả những bài giảng của Thầy Thích Nguyên Hiền. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất.

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Ngõ Vào Tứ Niệm Xứ - TT. Thích Nguyên Hiền

Ngõ Vào Tứ Niệm Xứ – Thích Nguyên Hiền

Giảng trong khóa tu thiền Tứ Niệm Xứ 24 tại chùa Giác Ngộ, ngày 26-08-2018
Liên Tông Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư - Thượng Tọa Thích Nguyên Hiền

Liên Tông Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư – Thích Nguyên Hiền

Giảng trong Khóa Tu Phật Thất lần 88 tại chùa Hoằng Pháp năm 2018
Sưởi Ấm Cho Nhau (KT83) - TT Thích Nguyên Hiền mới nhất 2017

Sưởi Ấm Cho Nhau (KT83) – Thích Nguyên Hiền

Giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 83 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 08-10-2017