Trang Chủ Danh mục Thích Nữ Hương Nhũ

Danh mục: Thích Nữ Hương Nhũ

Tất cả những bài giảng của Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất.

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Em Ơi Đừng Ích Kỷ - Bài giảng SC Thích Nữ Hương Nhũ.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Em Ơi Đừng Ích Kỷ – Thích Nữ Hương Nhũ

http://youtu.be/5xMKHoA0IIsXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ thuyết giảng https://goo.gl/ojEPCK Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận những...
Tam Năng Tam Bất Năng - Sư cô Thích Nữ Hương Nhũ thuyết pháp.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Tam Năng Tam Bất Năng – Thích Nữ Hương Nhũ

http://youtu.be/17FQP_hS7n0Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ thuyết giảng https://goo.gl/ojEPCK Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận những...
Em Đẹp Như Cánh Hoa Sen - Bài giảng SC Thích Nữ Hương Nhũ.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Em Đẹp Như Cánh Hoa Sen – Thích Nữ Hương Nhũ

http://youtu.be/ilB_nGFOB0MXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ thuyết giảng https://goo.gl/ojEPCK Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận những...
Cây Tuyết Tùng Nơi Hẻm Núi - Bài giảng sư cô Thích Nữ Hương Nhũ.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Cây Tuyết Tùng Nơi Hẻm Núi – Thích Nữ Hương Nhũ

http://youtu.be/rm0yZWDxd7wXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ thuyết giảng https://goo.gl/ojEPCK Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận những...
Hạt Giống Tâm Hồn - Pháp thoại SC Thích Nữ Hương Nhũ.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Hạt Giống Tâm Hồn – Thích Nữ Hương Nhũ

http://youtu.be/fewVSgNkroIXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ thuyết giảng https://goo.gl/ojEPCK Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận những...
Thắp Sáng Niềm Tin Phần 2 - Sư cô Thích Nữ Hương Nhũ thuyết pháp.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Thắp Sáng Niềm Tin Phần 2 – Thích Nữ Hương Nhũ

http://youtu.be/dmkFuDwybXEXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ thuyết giảng https://goo.gl/ojEPCK Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận những...
Ngày Của Cha - Pháp âm SC Thích Nữ Hương Nhũ.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Ngày Của Cha – Thích Nữ Hương Nhũ

http://youtu.be/Q6DXTZKzaPUXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ thuyết giảng https://goo.gl/ojEPCK Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận những...
Thuyết Pháp Và Tặng Xe Đạp Cho Học Sinh Nghèo - Sư cô Thích Nữ Hương Nhũ thuyết pháp.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Thuyết Pháp Và Tặng Xe Đạp Cho Học Sinh Nghèo – Thích Nữ Hương Nhũ

http://youtu.be/zbW5nGzp9PAXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ thuyết giảng https://goo.gl/ojEPCK Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận những...
Chuyển Hóa Thói Hư Tật Xấu - Bài giảng SC Thích Nữ Hương Nhũ.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Chuyển Hóa Thói Hư Tật Xấu – Thích Nữ Hương Nhũ

http://youtu.be/_8Mpme0LausXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ thuyết giảng https://goo.gl/ojEPCK Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận những...
Bốn Hạng Người Trên Thế Gian - Bài giảng sư cô Thích Nữ Hương Nhũ.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Bốn Hạng Người Trên Thế Gian – Thích Nữ Hương Nhũ

http://youtu.be/Ksm9ZlZ0UPcXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ thuyết giảng https://goo.gl/ojEPCK Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận những...
Thiết Lập Bình An Nội Tâm - Sư cô Thích Nữ Hương Nhũ thuyết pháp.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Thiết Lập Bình An Nội Tâm – Thích Nữ Hương Nhũ

http://youtu.be/tmrjla1ClBAXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ thuyết giảng https://goo.gl/ojEPCK Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận những...
Nhân Quả Trong Đời Sống - Pháp âm sư cô Thích Nữ Hương Nhũ.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Nhân Quả Trong Đời Sống – Thích Nữ Hương Nhũ

http://youtu.be/zaG-mmFYcEgXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ thuyết giảng https://goo.gl/ojEPCK Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận những...
Nhìn Lại Tâm Ta - Pháp âm sư cô Thích Nữ Hương Nhũ.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Nhìn Lại Tâm Ta – Thích Nữ Hương Nhũ

http://youtu.be/g8wZIoGP0W8Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ thuyết giảng https://goo.gl/ojEPCK Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận những...
Nhân Duyên Và Nhân Quả - Pháp âm sư cô Thích Nữ Hương Nhũ.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Nhân Duyên Và Nhân Quả – Thích Nữ Hương Nhũ

http://youtu.be/fC9qMh7fjJQXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ thuyết giảng https://goo.gl/ojEPCK Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận những...
Tôi Muốn Ở Cõi Ta Bà - SC Thích Nữ Hương Nhũ thuyết pháp.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Tôi Muốn Ở Cõi Ta Bà – Thích Nữ Hương Nhũ

http://youtu.be/iR9hr7bn0cEXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ thuyết giảng https://goo.gl/ojEPCK Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận những...
Làm Gì Để Tiêu Trừ Nghiệp Chướng - Pháp âm SC Thích Nữ Hương Nhũ.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Làm Gì Để Tiêu Trừ Nghiệp Chướng – Thích Nữ Hương Nhũ

http://youtu.be/LloZHS1J-UQXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ thuyết giảng https://goo.gl/ojEPCK Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận những...

Bài mới