Trang Chủ Danh mục Thích Pháp Hòa

Danh mục: Thích Pháp Hòa

toàn bộ gần 1000 bài giảng của đại đức giảng sư Thích Pháp Hòa. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất năm 2017

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


chan-nhan-phan-1-thich-phap-hoa

Chân nhân phần 1 – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại Chân nhân phần 1 do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Chùa Hải Đức Regina ngày 11.5.2019
kho-thay-song-doi-lanh-thich-pha

Khó thay sống đời lành – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại Khó thay sống đời lành do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại TV Phổ Đức Calgary AB, ngày 19.5.2019
niem-niem-tuong-tuc-thich-phap-h

Niệm niệm tương tục – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại Niệm niệm tương tục do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Chùa Tây Trúc Kelowna, BC. Ngày 26.5.2019
nhi-de-dung-thong-thich-phap

Nhị đế dung thông – Thích Pháp

Pháp thoại Nhị đế dung thông do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Chùa Diệu Đế Pensacola FL, ngày 7.6.2019
ho-tri-cho-nhau-thich-phap-hoa

Hộ trì cho nhau – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại Hộ trì cho nhau do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Chùa Phổ Quang, Úc Châu ngày 13.11.2018
da-ve-da-toi-thich-phap-hoa

Đã về đã tới – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại Đã về đã tới do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Ukarian Hall Úc Châu, ngày 18.11.2018
nguoi-toa-sang-thich-phap-hoa

Người tỏa sáng – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại Người tỏa sáng do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Chùa Bảo Quang (Antonio, TX) ngày 29.4.2019
bon-nghiep-sadi-thich-phap-hoa

Bổn nghiệp Sadi – Thích Pháp Hòa

Bài pháp thoại Bổn nghiệp Sadi do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Tu Viện Huyền Quang ngày 25.4.2019
bo-tat-tai-gia-phan-88-thich-pha

Bồ Tát tại gia phần 88 – Thích Pháp Hòa

Bài pháp thoại Bồ Tát tại gia phần 88 do Đại Đức Thích Pháp Hòa giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada) ngày 18.5.2019 
nam-phap-dinh-tam-thich-phap-hoa

Năm pháp định tâm – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại Năm pháp định tâm do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Chùa Vạn Hạnh Victoria, ngày 7.4.2019
bo-tat-tai-gia-phan-87-thich-pha

Bồ Tát Tại Gia phần 87 – Thích Pháp Hòa

Bài pháp thoại Bồ Tát Tại Gia phần 87  do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada) ngày 18.5.2019
biet-lo-van-dap-thich-phap-hoa

Biết lo (vấn đáp) – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại Biết lo (vấn đáp) do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại TV Tây Thiên (Cananada), ngày 20.4.2019
nhu-lai-bat-tuong-phan-2-thich-p

Như Lai bát tướng phần 2 – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại Như Lai bát tướng phần 2 do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại TV Huyền Quang (Royse City, TX) ngày 24.4.2019
nhiep-tho-thich-phap-hoa

Nhiếp thọ – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại Nhiếp thọ do Đại đức Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Chùa Từ Tâm (Tacoma, WA) ngày 1.4.2019

Như Lai bát tướng phần 1 – Thích Pháp Hòa

Bài pháp thoại Như Lai bát tướng phần 1 do Thầy Thích Pháp Hòa giarng tại TV Huyền Quang (Royse City, TX) ngày 24.4.2018
Bồ tát tại gia phần 86 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Tu Viện Trúc Lâm , ngày 13.4.2019 )

Bồ tát tại gia phần 86 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, ngày 13.4.2019

Bài mới