Trang Chủ Danh mục Thích Phước Tịnh

Danh mục: Thích Phước Tịnh

Tất cả những bài giảng của Thầy Thích Phước Tịnh. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất.

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Nhân Duyên Và Quả Báo - Pháp âm HT Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Nhân Duyên Và Quả Báo – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/HdL8ta4S8FIXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...
Đi Vào Chánh Niệm - Pháp thoại thầy Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Đi Vào Chánh Niệm – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/IIoxEIsguIcXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...
Tịnh Độ Hiện Tiền Phần 1 - Pháp âm hòa thượng Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Tịnh Độ Hiện Tiền Phần 1 – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/p-yzQx464GcXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...
Chỗ Đứng Và Cách Nhìn - Bài giảng hòa thượng Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Chỗ Đứng Và Cách Nhìn – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/h8GSXisn9YgXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...
Tùy Thuận Pháp Phần 2 - Thầy Thích Phước Tịnh thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Tùy Thuận Pháp Phần 2 – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/pPOLwZtspfkXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...
Niệm Thân Hành Phần 8 - Pháp thoại HT Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Niệm Thân Hành Phần 8 – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/yYEQKV77VI8Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...
Sống Trọn Cuộc Đời Bạn Phần 2 - Pháp thoại hòa thượng Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Sống Trọn Cuộc Đời Bạn Phần 2 – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/bjeGO33wRLIXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...
Vượt Thoát Sầu Khổ  - Thầy Thích Phước Tịnh thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Vượt Thoát Sầu Khổ – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/4N7YpHXCvjYXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...
Nhìn Lại Mình Cho Rõ Phần 1 - Pháp thoại HT Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Nhìn Lại Mình Cho Rõ Phần 1 – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/OOI83KKKNVUXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...
Tiếp Xúc Với Sự Sống  - Pháp âm hòa thượng Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Tiếp Xúc Với Sự Sống – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/icpQixGK_b4Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...
Từng Hạt Bụi Hiện Chân Thân Phần 5 - Thầy Thích Phước Tịnh thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Từng Hạt Bụi Hiện Chân Thân Phần 5 – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/pruFXdG9iUkXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...
Tùy Thuận Pháp Phần 3a - Thầy Thích Phước Tịnh thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Tùy Thuận Pháp Phần 3a – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/6Fv8By5bDMkXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...
Thực Tập Chánh Niệm  - Pháp âm hòa thượng Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Thực Tập Chánh Niệm – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/4r-UhFDCcZoXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...

Bài mới