Bài giảng “Thiền Căn Bản 19 – Tùy Bệnh Đối Trị Phần 3” thuộc bộ Thiền Căn Bản do hòa thượng Thích Thanh Từ thuyết giảng tại chùa Ấn Quang từ ngày 24/10/1998 đến ngày 24/02/2001

 

Thiền Căn Bản 19 – Tùy Bệnh Đối Trị Phần 3 – Thích Thanh Từ
5 (100%) 3 votes