Bài giảng Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 35 – Kinh Pháp Bảo Đàn Phẩm 6 – Sám Hối thuộc bộ Thiền Học Phật Giáo Việt Nam do HT Thích Thanh Từ giảng tại trường Cao Cấp Phật Học Vạn Hạnh, từ năm 1989 đến năm 1991

Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 35 – Kinh Pháp Bảo Đàn Phẩm 6 – Sám Hối – Thích Thanh Từ
Đánh giá