Bài giảng Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 35 – Kinh Pháp Bảo Đàn Phẩm 6 – Sám Hối thuộc bộ Thiền Học Phật Giáo Việt Nam do HT Thích Thanh Từ giảng tại trường Cao Cấp Phật Học Vạn Hạnh, từ năm 1989 đến năm 1991