Pháp thoại Thiền Và Sức Khỏe Cảm Xúc do Thầy Nhật Từ giảng tại TT Y khoa Phước An, ngày 18-01-2019