Bài thuyết pháp “Thoát Khỏi Hờn Ghen” được Giảng Sư Thích Thiện Thuận và Thích Hạnh Bảo thuyết giảng tại Chùa Minh Đạo (Q3, Tp Hồ Chí Minh)

Thoát Khỏi Hờn Ghen – Thích Thiện Thuận
Đánh giá