Bài thuyết pháp “Thoát Khỏi Hờn Ghen” được Giảng Sư Thích Thiện Thuận và Thích Hạnh Bảo thuyết giảng tại Chùa Minh Đạo (Q3, Tp Hồ Chí Minh)

Đánh giá