Thức và thân trong tái sanh – Thích Nhật Từ
Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa An Phú, ngày 25/11/20066. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1115,Thuc-va-than-trong-tai-sinh.tsph