Bài pháp âm Tiếng Kêu Cứu Của Những Thiên Thần do Đại Đức Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Từ Quang (Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) nhân ngày trai đàn siêu độ

Tiếng Kêu Cứu Của Những Thiên Thần – Thích Thiện Thuận
Đánh giá