Bài thuyết pháp Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú do Đại Đức Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Minh Đạo, Tp Hồ Chí Minh trong khóa tu 1 ngày an lạc

Đánh giá