Bài pháp thoại Tìm Phật Ở Đâu do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Phật Ngọc Xá Lợi, Tp Hồ Chí Minh trong khóa tu 1 ngày an lạc

Tìm Phật Ở Đâu – Thích Thiện Thuận
Đánh giá