Bài thuyết pháp “Tỉnh Cơn Mê” được đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 18/10/2008 (20/09/Mậu Tý) tại chùa Pháp Hoa (Hoa Kỳ)

Download MP3

Tỉnh Cơn Mê – Thích Phước Tiến
4.1 (82.5%) 8 vote[s]