Bài pháp thoại: Tình Yêu Và Hôn Nhân – TT. Thích Nhật Từ Giảng tại trại Hạnh ngành Nữ Tâm Chánh lần thứ 8, ngày 04/08/2012 – TuSachPhatHoc.Com nghe bài giảng Mp3 tại đây http://tusachphathoc.com/media/#Play,6930,Tinh-yeu-va-hon-nhan.tsph