Bài pháp thoại Tôn Giả Nhiếp Ma Đằng Và Tôn Giả Trúc Pháp Lan do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Viện chuyên tu, làng Vạn Hạnh, Bà rịa Vũng Tàu trong khóa huân tu

Tôn Giả Nhiếp Ma Đằng Và Tôn Giả Trúc Pháp Lan – Thích Thiện Thuận
5 (100%) 1 vote