Bài pháp âm Tôn Giả Tu Bồ Đề do Thầy Thích Thiện Thuận và Thích Hạnh Bảo thuyết giảng tại Viện chuyên tu, làng Vạn Hạnh, Bà rịa Vũng Tàu trong khóa huân tu lần thứ 58

Tôn Giả Tu Bồ Đề – Thích Thiện Thuận
5 (100%) 1 vote