Bài pháp thoại Trách Nhiệm Người Phật Tử do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại đạo tràng Chùa Phước Sơn (H. Tam Bình, Thị Xã Vĩnh Long) trong khóa tu 1 ngày an lạc

Đánh giá